Autor Conjiteor

W Polsce epizodycznie ekspresjonistyczna praktyka występuje już w pierwszych latach modernizmu, jej przykładem jest choćby zakończenie opowiadania Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony…-, natomiast w całym dojrzałym już bogactwie ujawni się ta poetyka w Weselu Wyspiańskiego, w powieściach Berenta (Ozimina, Żywe kamienie) i Micińskiego (Nietota) oraz w Hymnach Kasprowicza i w poezji Leśmiana. Praktyka twórcza wyprzedzała u nas teoretyczne ujęcie kierunku, bo to zaczęło się dopiero w 1917 roku, kiedy Jerzy Hulewicz za-łożył w Poznaniu pismo „Zdrój”, organ polskiego ekspresjonizmu, a na redaktora zaprosił znanego nam już z modernistycznych manifestów – Stanisława Przybyszewskiego.

Autor Conjiteor w. głównym artykule Ekspresjonizm, Słowacki i „Genezis z ducha” uważał nowy kierunek za kolejną fazę modernizmu, jego koncepcję ideową rozbudował wokół dawnego swojego hasła – „naga dusza”, symbolicznie całe kulturowe zjawisko ujął w tytule innego artykułu – Powrotna fala. Przybyszewski nie był na pewno typowym ekspresjonistą, po pierwszej wojnie kilku innych teoretyków rozbudowało program kierunku i nadało mu właściwy sens, lecz w modernistycznej fazie – a ta nas tu interesuje – zajął ekspresjonizm zdecydowanie opozycyjne stanowisko wobec dotychczasowych kierunków.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy