Comte

Comte programowo nie zajmował się metafizyką, teorią poznania, logiką i psychologią. Badając fakty zewnętrzne, przyznawał filozofii jedynie zadanie encyklopedyczne: zestawiania tego, do czego doszły w swych dociekaniach nauki szczegółowe.

Ostatecznym celem Comte’a było znalezienie doskonałego ustroju dla ludzkości. Filozofia pozytywna miała być środkiem, który wiedzie do osiągnięcia tego celu.

Dodać tu trzeba, że prawdziwą popularność zyskały sobie poglądy Comte’a dzięki lekarzowi-przyrodnikowi Emilowi Littrś (1801-1881), który około 1848 roku w artykułach prasowych zajął się popularyzacją tez autora Kursu filozofii pozytywnej.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy