Henryk Markiewicz

Henryk Markiewicz w swoim podręczniku Pozytywizm sądzi, iż nie ma powodu przywiązywać zbytniej wagi do tych wszystkich wystąpień. Badacz uważa, że „chronologicznie wyprzedzały one nawet warszawską ofensywę «młodych», ale były odosobnione, nie wytworzyły ciągłego nurtu ideologicznego i nie spotkały się z szerszym odzewem”.

Walery Wielogłowski atakował na przykład w „Ognisku” w artykule Rolnictwo i przemysł romantyków za ich „złudne marzenia”, widząc przyszłość w kulcie rozumu, pracy i mnożeniu bogactw. Wielogłowski był notabene także zwolennikiem politycznego lojalizmu, upatrując w konspiracji przyczynę klęski narodowej.

Lwowski „Dziennik Literacki” uważany jest powszechnie za czołowe pismo głoszące program organicznikowski. Kierujący „Dziennikiem” od 1856 roku Jan Dobrzański deklarował się jako zwolennik zdrowego rozsądku, rozwagi i trzeźwości, traktowanych jako cnoty, zasady postępowania. Był przeciwnikiem romantycznego entuzjazmu, twierdził, że polityka, historia i nauka nie mógą być terenem „popisów wyobraźni”.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy