Henryk Szmitt

Tak streszczając poglądy Supińskiego, cytowana tu już Barbara Skarga czuje się w pełni uprawniona do stwierdzenia, że Szkoła polska gospodarstwa społecznego zawierała niemal pełną formułę teoretyczną polskiego pozytywizmu, o czym zresztą świadczy wielka popularność tego dzieła wśród reprezentantów pokolenia Szkoły Głównej.

Henryk Szmitt popularyzował na łamach „Dziennika Literackiego” dzieła techniczne i przyrodnicze twierdząc, że te dwie dziedziny wiedzy są podstawą rozwoju ekonomicznego kraju, w szczególności zaś rolnictwa i przemysłu. Uważał również, że wszelki postęp społeczny może się dokonywać jedynie wtedy, kiedy jednostka podporządkuje się interesowi społecznemu i w interesie społecznym będzie szukała zaspokojenia swych indywidualnych celów i ambicji.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy