Koncepcja powstań

Wiele dyskutowano po upadku powstania styczniowego nad sensem powstań narodowych i w związku z tym – nad sumieniem literatury, obciążonym przez te powstania jako ich siła sprawcza. Argumentem przeciw hasłu walki zbrojnej było osłabienie ekonomiczne i ludnościowe kraju oraz prowokowanie coraz ostrzejszych represji, które redukowały do nieprawdopodobieństwa szanse powodzenia kolejnych zrywów. Innym zarzutem był ten, który pada już w tekście Kordiana, iż powstanie jako idea jest kreacją literacką, że „naród ginie, aby wieszcz narodu miał treść do poematu” (a. III, sc. 6).

Koncepcja powstań broni się jednak równie silnymi argumentami. Stanisław Brzozowski w romantyzmie politycznym w Polsce ce‘nił przede wszystkim zrealizowany cel budzenia świadomości narodowej, którą udało się utrzymać w „stanie gotowości” aż do odzyskania niepodległości, dalej – duchowe zahartowanie narodu, wytworzenie techniki i kultury spisku, wartości przydatnych Polakom jeszcze w czasie ostatniej wojny.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy