Litwa

Litwa została przyłączona do Rosji, a rządy Murawiewa charakteryzowały się tam szczególnym okrucieństwem i bezwzględnością. Dobra tych, którzy brali udział w powstaniu, były konfiskowane, całe zaścianki szlacheckie niszczone, palone, mieszkańcy zsyłani na Sybir. Ci, którym nie udowodniono udziału w powstaniu, ale których o to podejrzewano, zostali zmuszeni do sprzedania Rosjanom swoich majątków w ciągu dwóch lat. Kraj obłożono wysokimi kontrybucjami.

Nastąpiła bezwzględna rusyfikacja szkół. Od roku 1864 wprowadzono do szkół w Królestwie język rosyjski jako wykładowy. Tylko religii uczono w języku polskim, z czasem jednak i naukę tego przedmiotu w języku polskim uzależniono od decyzji gubernatora. Słynny podręcznik historii Polski autorstwa Iłowajskiego przedstawiał naszą przeszłość w tendencyjnym, ujemnym świetle.

W roku 1869 zamknięto powołaną do życia w 1862 Szkołę Główną, tworząc na jej miejsce uniwersytet rosyjski. Polskie pozostały jedynie szkoły ludowe, ale i w nich, „na życzenie gminy”, uczono po rosyjsku, a od 1885 roku język rosyjski stał się i tu już oficjalnie językiem wykładowym (po polsku uczono tylko języka polskiego i religii).

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy