Podstawa społeczeństwa

Jednocześnie z atakiem na szlachtę i ziemiaństwo nastąpiła próba aktywizacji tej klasy, która do tej pory nie odgrywała – niesłusznie – żadnej istotnej roli w życiu narodu: chłopstwa. Hasło pracy od podstaw miało przynieść nie tylko aktywizację gospodarczą wsi, ale także przysposobić chłopów do roli obywatelskiej, to znaczy do świadomego współuczestniczenia w kształtowaniu oblicza przyszłego polskiego narodu. Sprawa, dodajmy, była tym pilniejsza, że chłopi właśnie otrzymali prawa obywatelskie, nie byli zaś zupełnie przygotowani do tego, aby świadomie z nich korzystać.

Podstawę społeczeństwa stanowiły według pozytywistów (względnie powinny były stanowić) te klasy społeczne, które decydują o materialnej egzystencji narodu. Praca u podstaw miała zatem być pracą nad spowodowaniem, aby chłopi, rzemieślnicy, kupcy etc. uzyskali w społeczeństwie należną im pozycję, to jest, by mogli w pełni i z pożytkiem współpracować w bogaceniu i doskonaleniu społecznego organizmu.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy