Podstawowa konsekwencja społeczna

Podstawową konsekwencją społeczną kryzysu ekonomicznego ziemiaństwa było kształtowanie się inteligencji pochodzenia szlacheckiego, a więc tej grupy społecznej, która przez wiele lat miała tworzyć kulturę narodu (np. wśród literatów pokolenia po 1864 roku 50% pochodziło ze szlachty). Trzeba tu stwierdzić, że fakt, iż polska inteligencja w dużym procencie wywodziła się ze szlachty, a nie z mieszczaństwa, stanowił wielu specyficznych właściwościach polskiego społeczeństwa. Wymieńmy jedną z nich: tradycja ziemiańska urabiała mentalność polskiej inteligencji, mimo że od dawna nie miała ona związku z ziemią. Widać to w literaturze, w kodeksie obyczajowym, w kulcie określonych tradycji

– 1 w wielu innych zjawiskach, by nie wchodzić na teren, gdzie szlacheckie pochodzenie pozostawiło ślady na pewno również trwałe i istotne, to jest na teren działalności i poglądów politycznych wielu spośród tych, którzy legitymowali się swoją szlachecką genealogią.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy