Położenie narodu polskiego

Położenie narodu polskiego było wprawdzie trudne, ale nie beznadziejne. Pewnym optymizmem napawał fakt, że wyrafinowane przedsięwzięcia rusyfikacyjne czy germanizacyjne okazywały się w efekcie – jak to znów Żeromski ujął symbolicznie w powieści – Syzyfową pracą. Żywioł polski miał jeszcze tyle siły i umiał się organizować, aby zwalać z’powrotem kamienie zaborczych Syzyfów, lecz siły te systematycznie się wyczerpywały. W tej sytuacji słowa Cypriana Norwida, że ,,nai’odowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu” – stały się niemal hasłem ogólnospołecznego działania.

Różnego rodzaju działacze zaczęli więc organizować świadomość polityczną narodu. Powstawały partie, ideowe sojuszniczki literatury zaangażowanej, a wielu pisarzy było ich wybitnymi działaczami. Okres formowania się partii pokrywa się z modernistycznymi debiutami w poezji, zatem daty ich narodzin są dodatkowymi wyznacznikami początków Młodej Polski. I tak: w 1887 roku powstaje w Warszawie rewolucyjna partia robotnicza pod nazwą II Proletariat stała się ona zasadniczym składnikiem utworzonej w roku 1893 marksistowskiej organizacji – So-cjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, kierowanej potem przez Różę Luksemburg i Juliana Marchlewskiego.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy