Premodernistyczne idee

Premodernistyczne idee narastały jednak u nas jeszcze przed rokiem 1890, a przyczyniły się do tego walnie niektóre warszawskie czasopisma propagujące nowe prądy i buntujące się przeciw ciasnym poglądom pozytywistycznym. I tak na przykład „Wędrowiec” – gdy w roku 1884 ‚redaktorem jego został publicysta i pisarz Artur Gruszecki, a współpracownikami Antoni Sygietyński i Stanisław Witkiewicz – walczy o niezależność sztuki i popularyzuje nowe kierunki literackie.

Ważnym pismem był „Głos”, który od samego początku przyjął zdecydowanie postępowy i patriotyczny program, walcząc z polityczną biernością pozytywistycznych organiczników, demaskując wynaradawiające poczynania naszych zaborców i opowiadając się po stronie ludu, a przeciw arystokracji. Na jego łamach oprócz pozytywistów publikowała swe utwory cała czołówka młodopolskich pisarzy.

Przezwyciężaniem myśli pozytywistycznej i lansowaniem nowoczesnych poglądów estetycznych zajmował się też warszawski tygodnik „Życie’’’ (1887-1891), redagowany przez człowieka najbardziej znającego modernistyczne nowości, czyli Miriama.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy