Publicyści „Dziennika Literackiego”

Publicyści „Dziennika Literackiego” polemizowali z romantyczną teorią Polski jako wybranego narodu, poddając przy okazji tej polemiki ostrej krytyce nasze wady narodowe.

Szczególne miejsce wśród artykułów drukowanych w „Dzienniku Literackim” ma publikacja Ludwika Powidaja pod tytułem Polacy i Indianie, której tezę stanowi pogląd, iż ludy o wyższej cywilizacji są zagrożeniem dla ludów posiadających cywilizację niższą. Cywilizacja zaś zależy w istotnym stopniu od bogactwa kraju. Polacy są więc zagrożeni tak samo jak amerykańscy Indianie. Dlatego trzeba zerwać z ideologią romantyczną, która doprowadziła do tego, że naród polski stał się narodem trutniów użytkujących tylko cudze wartości kulturalne.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy