Spór o romantyzm

Spór o romantyzm, który powraca w Polsce co pewien czas w sferze problematyki intelektualnej, toczy się głównie o konsekwencje postaw filozoficznych dla życia narodu, a zatem o romantyczność polityczną. Ilekroć atakowano romantyków za działalność „szaloną” czy „zgubną”, popełniano taki sam rodzaj błędu, jak obciążanie wieszczów odpowiedzialnością za „śliczności” potoczystego języka poromantycznej poezji. Pocisk mija cel i godzi w epigonów lub tych, którzy reprezentują myślowe i artystyczne doktrynerstwo.

Słuszniejszą diagnozę wartości romantyzmu dla kultury polskiej stanowi podejmowany stale dialog z tą epoką i pozagrobowe zwycięstwo wielkich romantyków, zwycięstwo’ ideowe i artystyczne, które po raz pierwszy odczuli moderniści, nazwani dzięki temu „powinowactwu z wyboru” neoromantykami, „odkrywając” ponownie poezję Mickiewicza i Słowackiego i dosłownie odkrywając twórczość Norwida, który stał się poetą współczesności.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy