Sprawa daty początkującej okres

Sprawa daty początkującej okres zwany pozytywizmem jest nadal przedmiotem dyskusji wśród historyków literatury. Tradycyjnie przyjmuje się, że klęska powstania styczniowego była początkiem nowej epoki. O uzasadnienie takiego poglądu stosunkowo łatwo.

Powstanie styczniowe okazało się najbardziej krwawym ze wszystkich powstań, a jego upadek pociągnął za sobą najcięższe represje ze strony zaborcy. Równocześnie klęska powstania zapoczątkowała daleko idące przemiany społeczne i ekonomiczne. (Powstanie styczniowe było największym z powstań polskich. W ciągu 15 miesięcy walk w szeregach znalazło się około 200 000 żołnierzy, stoczono 1200 potyczek. Zginęło zaś dziesiątki tysięcy jego uczestników, tyleż zesłano na Sybir).

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy