Świadomość teoretyczna epoki

Drążyły literaturę Młodej Polski sprzeczne wewnętrzne prądy ideowe, które można by ująć w klamrę o przeciwstawnych biegunach: od dekadenckiego pesymizmu do akceptacji rewolucyjnych przeobrażeń społecznych. Lecz między tymi biegunami znalazły się trwałe wartości literatury, jak wzbogacenie patriotycznych ideałów, dostrzeganie urody życia, piękna ojczystego krajobrazu oraz pogłębienie psychologicznych analiz bohaterów.

Świadomość teoretyczna epoki była wyjątkowo duża, krytyka literacka zdobyła sobie ogromny autorytet, ale słusznie pisał Stanisław Witkiewicz, że „sztukę tworzą talenty, nie teorie”. My mieliśmy wtedy zarówno bogatą teorię, jak i niezwykłe indywidualności twórcze, a te fakty w sumie złożyły się na powstanie wielkiej literatury narodowej, której dorobek jest do dziś wysoko ceniony.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy