Symbolizm

Symbolizm to nie tylko technika twórcza, ale także zasada ideowa. Jego twórcy głosili tezę, że celem poezji jest poznanie idei, tajemnicy bytu. Świat zmysłowy traktowali jako odzwierciedlenie rzeczywistości idealnej. Piękno miało być obrazem świata idei, absolutu, toteż pisarze mieli go odsłaniać za pomocą symboli właśnie. Wiązał się zatem symbolizm z filozofią idealistyczną.

Symbolizm w Młodej Polsce nie był jakimś samoistnym prądem jak we Francji, lecz tylko jednym ze składników w wielowarstwowej strukturze ówczesnej literatury. Był to jednak prąd bardzo u nas żywotny, bo jego elementami przesycona jest poezja jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym.

Była już mowa o koligacjach symbolizmu z drugim kierunkiem – impresjonizmem istotnie, łączenie się tych technik twórczych było tak częstą praktyką literacką, iż dziś trudno nawet odróżnić utwory pisane według jednej czy drugiej poetyki.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy