W roku 1876 wprowadzono język rosyjski do sądów

W roku 1876 wprowadzono język rosyjski do sądów, od roku 1886 sądzili już wyłącznie sędziowie Rosjanie. Podjęto także próbę rusyfikacji Kościoła. I tak na przykład całe wsie unickie, oporne wobec prawosławia, wywożono na Sybir. Prześladowanie unitów trwało do roku 1905 dwieście tysięcy rzekomo prawosławnych przeszło wtedy z powrotem na katolicyzm.

Przypomnienie tych faktów uzasadnia i zarazem wyjaśnia głębokie przemiany w poglądach społeczeństwa. Pamiętnikarze przypominają, że w rezultacie klęski powstania i spadających na kraj represji zapanowało ogólne i wielkie przygnębienie i zwątpienie. I właśnie próbą wyjścia z impasu, próbą obrony stanu posiadania, było sformułowanie programu postępowania, który mógłby zagwarantować choćby możność istnienia. Rodziły się bowiem także myśli, które miały sens samobójczy: na przykład w roku 1872 Kazimierz Krzywicki ogłosił broszurę, z której wynikało, że ponieważ nie można myśleć o wskrzeszeniu państwa polskiego, należy dążyć do połączenia się z Rosją, a przez nią ze Słowiańszczyzną, że każdy Polak powinien podjąć świadomą decyzję wynarodowienia się.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy