Wraz z kryzysem ekonomicznym szlachty

Ulegająca szybkiej ewolucji sytuacja gospodarcza i społeczna dużej grupy ludzi musiała spowodować istotne przeobrażenia w sposobie myślenia i stanowiła o konieczności rezygnowania z tradycyjnych poglądów na społeczne układy, przywileje, przyzwyczajenia itd. Jednym słowem krach ekonomiczny po 1864 roku zapoczątkował głębokie zmiany nie tylko w sytuacji społecznej wszystkich klas (w szczególności zmienił sytuację klasy szlacheckiej, polskiego ziemiaństwa), lecz także zdecydowa o ich nowym sposobie myślenia.

Wraz z kryzysem ekonomicznym szlachty i wynikającymi z niego kon-sekwencjami nastąpił kryzys władzy na wsi. Administracja przeszła w ręce wójtów, komisarzy włościańskich i naczelników powiatów. Utrata władzy na terenie do tej pory tradycyjnie w pełni podporządkowanym zie- miaństwu miała swoje kolejne implikacje nie tylko psychiczne, ale także, najogólniej powiedziawszy, dotyczące społecznej pozycji klasy ziemiańskiej.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy